Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie wynika ze zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Spotkanie odbędzie się 27.01.2023 roku o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy (ul. Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza).

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25.01.2023 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lub dostarczając do Biura LGD (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

Warsztaty refkleksyjne.png

Wersja XML