Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teren nr 2 - ul. Łączańska

Położenie terenu inwestycyjnego przy ul. Łączańskiej.jpeg

Położenie:

Namysłów, ul. Łączańska

Powierzchnia całkowita nieruchomości:

55,7701 ha

Działki:

Teren składa się z dwóch działek o powierzchni: 42,6701 ha i 13,10 ha.

Właściciel:

Gmina Namysłów

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną oraz hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie związanym z prowadzoną działalnością o pow. nie większej niż 100 m2. Dodatkowo na terenie istnieje możliwość budowy, przebudowy urządzeń i instalacji telefonii komórkowej emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,3 MHz do 300 000 MHz.

Charakterystyka działki:

Teren położony jest poza sferą zabudowy. Grunt częściowo użytkowany - 37,098 ha. W pobliżu oferowanego terenu znajdują się dawne Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego IKEDA.

Połączenia transportowe:

Teren położony jest bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1117 Namysłów - Ziemiełowice. Szerokość drogi wynosi 5 m. Istnieje możliwość wykonania bezpośrednich zjazdów z drogi powiatowej. Odległość terenu od drogi krajowej 39 - 2 km, od autostrady A-4 - 45 km. Teren położony jest w pobliżu linii kolejowej Wrocław - Kluczbork i Namysłów - Opole, która to drożna jest do Jastrzębia. Stacja kolejowa Namysłów - 2 km od terenu. Najbliższa bocznica na dworcu kolejowym w Namysłowie - 2,5 km od terenu.

Infrastruktura terenu inwestycyjnego przy ul. Łączańskiej.jpeg

Infrastruktura:

Wersja XML