Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska eSzkola, szkołą ku przyszłości

W 2011 roku Gmina Namysłów zakończyła realizację partnerskiego projektu pn. "Opolska eSzkola, szkołą ku przyszłości". Projekt eSzkoły obejmuje 111 placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego. Wartość całego projektu wyniosła ponad 54,5 mln zł brutto, z czego 85% pieniędzy pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a 15% to wkład własny Gmin biorących udział w projekcie. Z terenu Gminy Namysłów projektem zostały objęte cztery gimnazja: Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej oraz Gimnazjum w Smogorzowie.

Opolska eSzkoła umożliwia współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami na wirtualnej platformie. Każdy z użytkowników systemu otrzymał dostęp do własnej skrzynki pocztowej, może korzystać z forów dyskusyjnych, a także może dzielić się dokumentami. Uczniowie posiadają dostęp do multimedialnych materiałów edukacyjnych i bibliotek, mogą również współpracować z innymi uczniami oraz w razie potrzeby uzyskać pomoc nauczycieli. System eSzkoły dostępny jest zarówno w szkole jak i w domu. Ponadto każdy rodzić ma możliwość na bieżąco monitorować postępy w nauce swoich dzieci z wykorzystaniem dzienników elektronicznych, może również konsultować się z nauczycielami oraz innymi rodzicami.

Realizacja projektu przyczyniła się do ujednolicenia dokumentacji, poprawy jakości zarządzania placówkami oraz wprowadzenia e-usług edukacyjnych. Dodatkowo spowodowała zmniejszenie dysproporcji w dostępie do e-usług oraz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Namysłów.

Projekt realizowany był w latach 2009-2011.

Wersja XML