Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pieszych i rowerzystów, poprzez realizację zadań na poszczególnych ulicach takich jak:

Koszt zadania wyniósł 1 916 000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 958 000,00 zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, pozostałe środki w wysokości 958 000,00 zł to wkład własny Gminy Namysłów.

Projekt realizowany był w 2013 roku.

Wersja XML