Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Ministerstwa Rozwoju dot. CEIDG

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG", Ministerstwo Rozwoju przypomina, że wszystkie procedury związane z wpisaniem i zmianą w CEIDG są bezpłatne.

Brak opisu obrazka

Wersja XML