Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

27 września 2017 r., zakończona została realizacja zadania związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. w ramach tegorocznej edycji konkursu usuniętych zostało ponad 57 ton azbestu z terenu gminy Namysłów.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 8 935,84 zł. oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12 765,49 zł. Środki finansowe jakie gmina Namysłów przeznaczyła na realizację zadania wyniosły 3 829,65 zł.

Wersja XML