Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Namysłów na pierwszym miejscu

Gmina Namysłów na pierwszym miejscu - z największą w województwie ilością wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020. To potwierdzenie skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ciągu ostatnich trzech lat. Wyróżnienie odebrał burmistrz Julian Kruszyński podczas II Regionalnej konferencji dot. realizacji funduszy europejskich w województwie opolskim.

Brak opisu obrazka

Wersja XML