Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie - sprostowanie

OŚWIADCZENIE – SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się 22 lutego 2018 r., informuję, że uchwała na druku nr 14 – w sprawie zaciągnięcia kredytu – ze względu na brak wymaganej bezwzględnej większości głosów nie została podjęta. Wobec omyłkowej informacji o jej podjęciu konieczne jest dokonanie niniejszego sprostowania.

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Namysłowie   

Wersja XML