Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo urzędu

Brak opisu obrazka

Bartłomiej Stawiarski - Burmistrz Namysłowa
tel. 77 419-03-04
e-mail:

Burmistrz Namysłowa przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 12:00 do 14:30.

Urodzony 1 maja 1979 roku. Doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog. W latach 2016-2018 Poseł na Sejm RP VIII kadencji. W Sejmie pracował w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie i jako muzealnik w tamtejszym muzeum - Izbie Regionalnej.

Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 10 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy).

W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. Ma żonę i trzech synów.


Brak opisu obrazka

Krzysztof Mucha - I Zastępca Burmistrza Namysłowa
tel. 77 419-03-04
e-mail:

I Zastępca Burmistrza Namysłowa przyjmuje interesantów w środy w godz. od 13:00 do 15:00.

Urodzony 11 maja 1986 roku. Doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwent oraz doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2012 roku jako pracownik naukowy stale związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor wielu publikacji naukowych z obszaru prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego.


Brak opisu obrazka

Ewelina Moniuszko-Czuczwara - II Zastępca Burmistrza Namysłowa
tel. 77 419-03-04
e-mail:

II Zastępca Burmistrza Namysłowa przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 13:00 do 15:00.


Anna Stec-Kołotyło - Skarbnik Gminy
tel. 77 419-03-20
e-mail:


Joanna Niedźwiedź - Sekretarz Gminy
tel. 77 419-03-04
e-mail:


Ze względów organizacyjnych należy osobiście w sekretariacie lub pod numerem telefonu 77 419-03-04 zarezerwować datę i godzinę przyjęcia przez Burmistrza Namysłowa i jego Zastępców.

Wersja XML