Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa dróg gminnych - ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Gmina Namysłów realizuje projekt pn. „Budowa dróg gminnych - ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Realizowana inwestycja zakłada wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

1) Wykonanie nawierzchni dróg ulic, chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej,

2) Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Oławskiej,

3) Budowa nowych skrzyżowań,

4) Wykonanie elementów zwalniających w obrębie nawierzchni dróg (progi zwalniające),

5) Budowę kanalizacji deszczowej,

6) Budowę oświetlenia drogowego.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych poprzez zamykanie ciągów komunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 3 899 375,49 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 949 687,74 zł.

Zadanie realizowane w 2019 r.

Wersja XML