Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga!

Ze względu na wysoki stopień degradacji drzewostanu w zabytkowym parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie, stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na jego terenie, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w tym parku.

W okresie występowania zjawisk atmosferycznych takich, jak silny wiatr, intensywne opady deszczu czy śniegu, zwiększających zagrożenie wywrócenia lub wyłamania drew i konarów, prosimy o niekorzystanie z terenu parku przy ul. Pułaskiego.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w bieżącym roku wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem zabytkowego parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie. W dokumentacji tej wyznaczono do pilnego usunięcia w I etapie, ze względu na zagrożenie dla ludzi i mienia, 1698 sztuk drzew (w tym drzewa już leżące).

Gmina Namysłów złożyła wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na usunięcie powyższych drzew z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wersja XML