Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi w Barzynie

29 listopada 2019 r. zakończono realizację  zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 591 mb drogi o szerokości 5 m wraz z poboczami. Wartość inwestycji wynosiła 579 340,00 zł i dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 324 960,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania wynikała z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i  zamykanie ciągów komunikacyjnych.

Budowa drogi gminnej w Barzynie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskowało o budowę przedmiotowej drogi.

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi gminnej.

Należy wspomnieć, że inwestycja realizowana jest na terenach wiejskich, czyli terenach na których stan dróg jest o wiele gorszy niż w dużych miastach czy aglomeracjach.

 

Wersja XML