Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ratusz w Namysłowie

Ratusz w Namysłowie, jako jeden z nielicznych w całości zachowanych budowli świeckich z okresu gotyku, stanowi cenne świadectwo historii sztuki śląskiej. Dwupiętrowy budynek ratusza pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. Wzmianki o budowie ratusza pojawiają się w kronice Frobena już w roku 1374. Pierwotnie zbudowany został w stylu gotyckim. Jego barokowa wieża zwieńczona baniastą kopułą ma wysokość 57 metrów. W 1622 r. na wieży ratuszowej zamontowano zegar. Ratusz kilkukrotnie nawiedzały pożary, m.in. w roku 1483 i 1619. Od roku 1823, w piwnicach ratuszowych prowadzono wyszynk piwa.  

W 1999 r. ten XIV-wieczny zabytek został wykupiony przez Gminę Namysłów. Obiekt ten był w stanie daleko posuniętej dewastacji. W latach 2001-2002 obiekt został doprowadzony do stanu świetności. Budowla została nie tylko odnowiona, ale wyeksponowane zostały również jej walory historyczne (dekoracje gotyckie, średniowieczna kolorystyka elewacji, XIV-wieczne polichromie itp.).

Każdego dnia o godzinie 12:00 z wieży ratuszowej rozlega się hejnał namysłowski, którego kompozytorem jest namysłowianin Eugeniusz Odoj.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML