Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baszta Prochowa i fortyfikacje miejskie

Baszta budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie, zwana Prochową  powstała na przełomie XIV i XV w. Nazwa baszty wzięła się zapewne z tego, że znajdowała się tuż obok miejskiego arsenału i magazynów prochu strzelniczego zlokalizowanych w miejscu budynku obecnego Urzędu Miejskiego.

Obiekt przylega do południowo-wschodniej części murów miejskich, których budowę rozpoczęto ok. 1350 r. W tym celu w mieście utworzono cztery nowe cegielnie. W połączeniu z zamkiem tworzyły zwarty system fortyfikacyjny broniący miasta. W jego skład, oprócz murów obronnych o długości ok. 1800 m, wchodziło 37 wież różnej wielkości i 11 bastei. Od połowy XIX w. mury stopniowo rozbierano, powiększając powierzchnię miasta, bądź wykorzystywano je do budowy przyległych do nich domów mieszkalnych. W 1862 r., po zagospodarowaniu brakujących odcinków promenady miejskiej, która przebiegała wzdłuż murów, promenada spacerowa okalała całe miasto.

Do dzisiaj zachowało się ok. 80% fortyfikacji miejskich. W murach północnej i wschodniej części miasta zachowane zostały ślady oszkarpowań, strzelnic i ganków. W okolicy zamku zachowały się dwa arkadowe przepusty - pojedynczy i podwójny, przez które w obrębie miasta przepływa odnoga Widawy, tworząc tzw. Wyspę Młyńską. 

 

 

Wersja XML