Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szczepienia w Gminie Namysłów

Trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Namysłów. W akcji transportu mieszkańców do punktów szczepień czynnie bierze udział: Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej. 


 

Transport do punktu szczepień jest przeznaczony dla osób:

 1. niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio  I  grupę z w/w schorzeniami,
 2. mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgłoszenie zapotrzebowania na transport do punktu szczepień:

 1. Osoba, która chce skorzystać z transportu do punktu szczepień powinna zgłosić ten fakt podczas rejestracji na szczepienie lub podczas uzgadniania daty szczepienia z punktem szczepień bądź pod numerem 500 145 402.
 2. Koordynatorem ds. szczepień w Gminie Namysłów jest Ewa Burkiewicz-Janik - tel. 77 4190 391.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych na stronie.

Wersja XML