Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Namysłowie o nowe skrzydło dydaktyczne składające się z czterech nowych oddziałów przedszkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, które powiązane będą z istniejącym budynkiem Przedszkola łącznikiem w poziomie parteru. Zadanie to ma na celu zwiększenie miejsc opieki przedszkolnej w Gminie Namysłów w celu dostosowania się do zaostrzonych wymogów sanitarnych wynikających z trwającej pandemii COVID-19. Przedmiotowy projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do budowy obiektu zostaną wykorzystane materiały przyjazne środowisku. Nowy obiekt będzie także przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej a energia elektryczna będzie częściowo pochodziła z OZE poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Z przyległego terenu projektuje się pochylnię natomiast  wewnątrz obiektu windę.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000,00 zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML