Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maluch + 2021

Gmina Namysłów realizuje projekt dofinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 2), polegający na dofinansowaniu funkcjonowania 60 miejsc żłobkowych. Kwota pochodząca ze środków budżetu państwa na realizację zadania w Żłobku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B wynosi 57 600,00 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML