Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy

Szanowni Mieszkańcy!

przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775, z późn. zm.) każda osoba mieszkająca w Polsce (posiadająca meldunek na terytorium RP) ma obowiązek spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. z 2021 r., poz. 955). Z informacji jakie uzyskaliśmy z Urzędu Statystycznego w Opolu wiemy, że są już procedowane pierwsze wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

W związku z powyższym ponownie zachęcamy Państwa do wypełnienia swojego ustawowego obowiązku.

Brak opisu obrazka

Wersja XML