Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy wprowadzającej OSP Brzozowiec do KSRG 

Dnia 19 lipca podpisana została umowa trójstronna pomiędzy OSP Brzozowiec, PSP w Namysłowie oraz Gminą Namysłów w celu wprowadzenia Brzozowca do KSRG

Jest to możliwe m.in. dzięki zakupowi nowego wozu bojowego w zeszłym roku.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

 

Wersja XML