Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnie mobilne punkty spisowe w Namysłowie, Ligotce, Ziemiełowicach, Krasowicach oraz Łączanach

Najbliższe dwa tygodnie są ostatnimi, kiedy na terenie naszej gminy uruchamiane będą mobilne punkty spisowe. Ostatnie punkty zostaną zorganizowane w miejscowościach: Namysłów, Ligotka, Ziemiełowice, Krasowice oraz Łączany. Mieszkańcy tych miejscowości będą mieli okazję u siebie, na miejscu, uzyskać bezpłatną pomoc rachmistrza przy wypełnieniu formularza spisowego, spełniając tym samym swój ustawowy obowiązek dot. udziału w organizowanych spisach powszechnych.

Możliwość skorzystania z pomocy rachmistrza będzie również w dniu 29 sierpnia 2021 r. na błoniach w Namysłowie, w trakcie odbywających się w tym dniu Dożynek Gminnych.

Mobilne punkty spisowe zostaną uruchomione w miejscowościach:

Zapraszamy w szczególności seniorów oraz osoby mające trudności z obsługą komputera lub osoby posiadające ograniczony dostęp do internetu.

Jako Gminne Biuro Spisowe raz jeszcze dziękujemy wszystkim osobom, zaangażowanym w organizację mobilnych punktów spisowych. Sołtysom, Radom Sołeckim, Proboszczom oraz współpracującym z nami rachmistrzom spisowym. Wszystkim, którzy podejmują trud w przekonywaniu mieszkańców do spisania się w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML