Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinasowanie miejsc opieki w żłobku

Gmina Namysłów realizuje projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polegający na dofinansowaniu funkcjonowania 60 miejsc żłobkowych. Kwota pochodząca ze środków budżetu państwa na realizację zadania w Żłobku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B wynosi 64 800,00 zł.

PLAKAT.jpeg

Wersja XML