Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło nabory nr 26/2022 i 27/2022! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 03.01.2022 r. ogłosiło następujące nabory:

- nr 26/2022 dot. Przedsięwzięcia 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

- nr 27/2022 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Wnioski będą przyjmowane od 18.01.2022 r. do 01.02.2022 r.

Brak opisu obrazka

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

Brak opisu obrazka

W celu odbycia konsultacji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy !! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną - konsultacje odbędą się w formule online.

Konsultacje będą trwały od 04.01.2022 r. do 01.02.2022 r. Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

Formularz wniosku oraz fiszka projektowa do I konsultacji musi zostać przesłana na skrzynkę pocztową najpóźniej do

28.01.2022 r. do godz. 15.00. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie jedynie wypełnione dokumenty!

Wersja XML