Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Wniosek o numer pesel można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin muszą dołączyć fotografię (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii).

Pobierane są również odciski palców. 

Wniosek o nadanie numeru PESEL/Заява про присвоєння номера PESEL

Klauzula informacyjna 

Інформаційна клаузула 

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w budynku "B" Urzędu Miejskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich, I piętro pok. 10 i 13.

Wersja XML