Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa 650,59 mb dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowych dróg. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Stan techniczny drogi objętej projektem można określić, jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drodze w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.190.000,00 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi wartość 1.420.949,27 zł.

Wykonawcą robót jest KOMPLEX Sp. z o. o., ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów.

Okres realizacji projektu lata 2022-2023.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML