Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja Historycznego Centrum Namysłowa - etap I

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja wschodniego odcinka zabytkowych murów miejskich przy ul. Fortecznej w Namysłowie, który powstał w II poł. XIV w. i stanowi najstarszy fragment fortyfikacji miejskich. Rewitalizacja obejmie renowację zniszczonych murów obronnych oraz trzech baszt wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych. Inwestycja jest skierowana do turystów oraz mieszkańców miasta i ma na celu odbudowę najstarszego szlaku turystyczno-spacerowego w Namysłowie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.603.900,00 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi wartość 3.243.510,00 zł.

Wykonawcą robót jest Pan Wiesław Wida, Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD, ul. Pleszowska 16 lok. 2, 31-228 Kraków.

Okres realizacji projektu lata 2022-2023.

Polski Ład - logo.png

Rewitalizacja murów.png

Wersja XML