Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncerty Pokazowe Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

W sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 12. maja br., odbyły się pokazowe koncerty w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie, dla dzieci z gminnych placówek oświatowych.

Najmłodsi słuchacze mieli okazję posłuchać brzmienia instrumentów m.in. dętych, drewnianych, blaszanych, smyczkowych, perkusyjnych, a także fortepianu.

W wydarzeniach, wzięły udział także przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Namysłowie: Zastępca Burmistrza Namysłowa Ewelina Moniuszko-Czuczwara - która uświetniła koncerty, swą znakomitą grą na skrzypcach oraz przysłuchująca się z widowni Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Ewa Burkiewicz-Janik.

Muzyczną ucztę poprowadzili: nauczycielka klasy skrzypiec Monika Piruta wraz z Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej Jackiem Rybitwem, który pomiędzy występami, opowiadał zgromadzonym o instrumentach, ich brzmieniach oraz zachęcał do udziału w trwającej w szkole rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Jesteśmy pełni podziwu dla naszych utalentowanych artystów, a nasz młody, zdolny narybek zachęcamy do zapisów!

 

 

Wersja XML