Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030"

Brak opisu obrazka

Informujemy, że od dnia 17 maja 2022 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają do dnia  21 czerwca 2022 r. 

Pełna dokumentacja do wglądu dostępna jest na oficjalnej stronie Subregionu Północnego Opolszczyzny oraz poniżej: 

Wersja XML